include usage is not allowed in this context

CBDfx

Sold out

CBDfx - Gummies 8ct Pouch

390 ฿

เยลลี่กลิ่นผลไม้ผสมสารสกัดจากกัญชา CBDFX - CBD GUMMY 8CT POUCH ด้วยคุณประโยชน์จากสาร CBD สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีเจลาตินสัตว์ ไม่มีสารให้ความหวาน ปลูกแบบออร์แกนิค 100% ด้วยคุณสมบัติอันหลากหลายของสาร CBD ทานง่าย ไม่ทำให้ฟันผุ

WHY CBDfx Gummy Bears – 8ct Pouch? It’s a convenient way to take CBD wherever you go—in your bag, in your desk, or in your car—and get a dose whenever you need one.

THIS PRODUCT IS PERFECT FOR YOU IF: You want a moderate, consistent dose of CBD on hand to keep feeling your best throughout the day.

WHY CBDFX? CBDfx Gummy Bears have a sweet and fruity flavor people love. The chewy CBD candy is totally vegan—no animal gelatins—and all natural, so it’s safe for even the most sensitive adults and children. Our CBD comes from hemp grown organically at the best farms in Europe, which means it has no harmful chemicals and toxic residues. These CBD gummies are also made “without” corn syrup, or artificial sweeteners, flavors or colors. CBDfx Gummy Bears contain full-spectrum CBD—not just “isolates”—so they deliver all of the powerful benefits you want.

HOW DO I USE IT? Follow label directions. Start with one or two gummies, depending on your body’s size and your experience with CBD.

ANY SIDE EFFECTS? CBD edibles cause minimal or no side effects, including no psychoactive effects.

FACTS:

 • 8 gummies with 5 milligrams of CBD each
 • 100% organically grown full-spectrum CBD
 • 100% vegan—no animal gelatins
 • Free of corn syrup and other artificial sweeteners
 • Made in the USA
       • Why do so many people rave about CBDfx CBD Gummy Bears?

        The three main reasons CBD Gummy Bears have become so popular are quality, taste, and convenience. “I have tried various gummies but these were by far my favorite. They taste great and help me with my anxiety,” says Grecia L. “I am able to function better when I eat these gummies.” Jennifer S. uses other CBD products, but, she says, “I bought a few samples of these gummies because I microdose, and taking my tincture with me everywhere isn’t realistic. These are great because they’re portable and effective. I can pop one in my mouth and they actually taste good.” Eddie R. adds, “I love the price, delivery and the ease of ordering.”

        Find out more about the benefits of CBD edibles.

       • I have pain. How much will CBDfx CBD Gummy Bears help?

        If you’re living with pain, you want the kind of relief Ashlyn tells us about. “I purchased [CBDfx CBD Gummy Bears] to help with pain, anxiety, and sleep and they help with all of it,” she says, “I’d recommend them to anyone.” Shanelle O. has chronic nerve pain and “can’t take other medications. [CBD Gummy Bears] have been a great alternative,” she says.  Dorothy R. has been giving CBD gummies to her 88-year-old mother and reports “awesome improvements” in her comfort level.

        Even those more serious problems are feeling the benefits of CBD Gummy Bears. “I had very intense back pain for years. I started doing research on CBD and if it will help me,” says Rishi R. “Finally I decided I should try the gummies and let’s just say I’m able to bend over and touch my toes again.”

        Read up on the science behind CBD and pain relief.

       • Do CBDfx CBD Gummy Bears work for anxiety?

        Chewing sweet little CBD edibles is a quick solution to feeling anxious for Jessica T. “These gummies helped with my anxiety within an hour of taking them,” she says. Camilla B. is new to CBD Gummies, but they swiftly became a part of self-care routine. “These were the first vegan gummies I was able to find,” she says. “I eat two a day and they help me feel more relaxed and less anxious.”

        CBDfx Gummy Bears serve three purposes for Krystle N. “They work well for anxiety, pain relief, and in helping me sleep,” she says. “The gummies are so soft and kind of just melt in your mouth, plus the flavor is good.” Krystle has ordered again from CBDfx because of the “easy check out, incredibly fast delivery and it’s a great product at a great price.”

       • Will CBDfx CBD Gummy Bears help me sleep?

        Standard sleep medications often come with serious side effects, but CBD users say they enjoy relief without feeling drugged. “The first [CBD gummy bear] I took was before bed. I was relaxed and slept soundly, and didn’t have trouble waking up or foggy head like I do with sleep aids,” says Cynthia M. “They actually tasted really good, too. My grandson loved them and they helped calm him down so he could do his schoolwork (he’s home schooled).”

        Even those with persistent trouble sleeping feel a difference when they eat CBDfx Gummy Bears. “These gummies help me relax and feel calm just before bed. Every time I take one I have a good night’s sleep,” says Danielle R. “As an insomniac, this feels like magic!”

        CBD edibles are letting Stephen A. manage big issues that are interfering with his sleep. “I have been taking sublingual CBD oils for a while now to help keep my seizures (due to brain cancer) in check and when I read about these bears, I figured I would try them out,” he says. “I am glad I did! I eat a couple of the little guys at night, which brings on a slight relaxing feeling allowing me to get some good rest.”

        Learn more about CBD and sleep.

       • Do edible CBD gummies work as well as other methods of dosing CBD?

        The method of ingesting CBD can affect its efficacy for some users; some people prefer to dose their CBD via vaping, while others prefer to eat or drink products containing the compound. Experiment with your preferred method of dosing and pick your favorite!

       • What are CBD edibles’ effects?

        Right now, the scientific and medical communities are still studying exactly what the effects of CBD edibles are. However, many users report feelings of reduced anxiety, pain relief, and abatement of some symptoms associated with many major diseases. For a more in-depth look at the effects of CBD edibles, visit our Knowledge Hub for a scientific look at cannabidiol.

       • Can CBD gummies get you ‘high’?

        No, CBD gummy bears do not make you feel ‘high’ – CBD, unlike THC, is not psychoactive. Although both compounds are derived from the hemp (cannabis) plant, CBD is a totally distinct compound from THC; in fact, CBD users usually report effects that are the complete opposite of THC’s, including increased calmness and anxiety relief.

       • Are these CBD gummies vegan?

        Yes! At CBDfx, we’ve made it our mission to ensure that all of the ingredients in our CBD gummy bears are fully vegan and organic. We don’t even use gelatin when we make them; instead, a special seaweed extract was used to get the perfect consistency in each gummy.

       • ประกันของทางร้านจะมีสำหรับสินค้าประเภท Vape Kit เท่านั้นในกรณีที่เปิดสินค้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งลูกค้าต้องทำการแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน 48 ชม. โดยคำนวนจากการเซ็นรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

        

       • สินค้า CBD ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจจะรู้สึกไวต่อสินค้า บางคนอาจจะต้องใช้อย่างเป็นประจำถึงจะเห็นผล บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี อย่างไรก็ตามทางร้านไม่มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจกับสินค้า และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

        

       • หากแพคเก็จจิ้งสินค้าได้รับความเสียหายมาจากกระบวนการขนส่งสินค้าแต่สินค้าภายในไม่ได้รับเสียหาย ทางร้านจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้เนื่องจาก ทางร้านไม่สามารถควมคุมการขนส่งภายในประเทศได้

        

       • ลูกค้าสามารถเคลมเงินกับทางบริษัทขนส่งได้หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการเอง แต่หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยตรงทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยต้องติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชม.


       • สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลาประมาณ 20-45 วันในการสั่งเพราะสินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำการสั่งและจ่ายเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้หากยังไม่เกิน 45 วัน แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นของที่มีในสต๊อกได้
       --------------------------------------------
       • Our warranty only included for Vape Kits only when the product cannot be used at the arrival at your shipping address. Please contact and inform us within 48 to claim a replacement. If we get informed after 48hrs, we won't take any responsibility for the order.
       • CBD products effect differently for each individual. Therefore, we don't have a satisfaction warranty for any product and we won't be able to take responsible in case any product just doesn't work for you.

        

       • Sometime packaging of the product could be damaged due to the transportation of the shipping. We can not take responsibility due to the uncontrollable of the shipping method. You can claim it directly with the shipping company which has a warranty if the packaging got damaged when arrived. However, if the product itself has been damaged, we will replace a new one for you if you claim it within 72 hrs.


       • The shipping company also has a warranty if the package got damage during the transportation, you can contact them directly to claim the warranty money.


       • Pre-order items could take up from 20-45 days to arrive. We cannot refund for the items unless it passed 45 days. However, you can change your pre-order items into something in stock anytime.

        

       Recently viewed